در روان شناسی به مجموعه شیوه هایی که به روان شناس کمک می کند تا پدیده های روانی انسان را از حالت کیفی به حالت کمی(عددی) در آورد، اصطلاحاً روان سنجی(Psychometrics) می گویند. در واقع روان سنجی در معنای محدود کلمه بهره گیری از آزمون های روانی برای اندازه گیری پدیده های روانی است.

 

**سوالات شما**

چه زمانی نیاز به روان سنج داریم؟

روان‌سنج می‌تواند به اجرای آزمون‌‌های روانی – تشخیصی، سنجش هوش، ویژگی‌‌های شخصیتی، آسیب‌های مغزی، کم توانایی های ذهنی و . . . پرداخته به ارزیابی درامر آموزش ، مشغول گشته و به عنوان یکی از اعضا تیم درمان در کلینیک‌‌های روان شناختی مشغول به ارائه خدمت باشد.

آیا از طریق روان سنجی می توان در مورد خود یا دیگران به پیش بینی پرداخت؟

بله، وقتی افراد بتوانند میزان موفقیت خود را در آینده در زمینه معینی نظیر پیشرفت تحصیلی یا شغلی پیش بینی کنند. روان سنجی برای اندازه گیری توانایی پیشرفت تحصیلی و سایر ویژگیهای افراد بکار می رود. در واقع پیش بینی بر داده های کمی معتبرتر و دقیقتر از تفکر واهی است.

آیا از طریق روان سنجی می توان در گزینش وانتخاب صحیح کارکنان موثر بود؟

در موسسات و سازمان ها آزمونها ی روان سنجی برای گزینش مناسب افراد مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب درست کارکنان و کارمندان بهره وری را بالا می برد وکیفیت کالای تولیدی را مناسب تر می کند.